20. Oct, 2021

SZWAJCARIA:ŚWIAT POTRZEBUJE ODPOWIEDZI ! Czy Pfizer prowadzi nielegalne eksperymenty na sierotach w Polsce, Hiszpanii, Finlandii i USA? Pytania do Senatu RP!!

4/10/2021r/ Dodano 20/10/2021r
Children's Health Defense zostało niedawno zaalarmowane przez polskich informatorów, że Pfizer prowadzi eksperymenty na 6-miesięcznych sierotach w celu przetestowania swoich nowych szczepionek. Niemowlęta i dzieci nie umierają z powodu Covid i rzadko przenoszą chorobę. Samo to powinno wystarczyć, aby odrzucić wszelkiego rodzaju badania kliniczne eksperymentalnych szczepionek. Ale Pfizer wydaje się działać poza granicami prawnymi. Jeśli tak jest, jest to po prostu niedopuszczalne i musi się skończyć. Potrzebne są reakcje i działania.
Organizatorem konferencji są polskie stowarzyszenia i fundacje takie jak Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, Izba Adwokacka Głos Wolności, Stowarzyszenie Centrum Informacji Zdrowotnej Dobrostan oraz Fundacja Nowe Spektrum.
Wśród międzynarodowych prelegentów są dr Natalia Prego Cancelo z Hiszpanii oraz dr Meryl Nass i Vera Sharav ze Stanów Zjednoczonych.
Transmisję na żywo można znaleźć tutaj. (Film jest obecnie w trybie offline i wymaga przetłumaczenia)
Oto niektóre z najważniejszych pytań, na które należy odpowiedzieć:
  • Czy Pfizer przeprowadza eksperymenty na sierotach, które są najbardziej zagrożone i nie mają nikogo, kto dba o ich interesy, gdy coś pójdzie nie tak? Jeśli tak, to dlaczego i kto się na to zgodził?
  • Dlaczego pfizer może prowadzić badania kliniczne na dzieciach z produktem, który nie zakończył jeszcze badań klinicznych fazy 3 i jest to nowa technologia?
  • Dlaczego Pfizer odmawia wybranym przedstawicielom dostępu do ich rejestrów?
  • Co dzieje się w innych krajach, w których prowadzone są te próby?
  • Czy EMA i FDA naprawdę wykonują swoją pracę?
I wreszcie... Czy producenci szczepionek pracują w całkowitej tajemnicy i poza jakąkolwiek kontrolą prawną?
Inne informacje na temat naukowych i etycznych aspektów badań klinicznych na dzieciach również wzbudziły nasze obawy. Yaffa Shir-Raz, badaczka komunikacji ryzyka na Uniwersytecie w Hajfie w Izraelu, opublikowała artykuł na temat wysoce wątpliwych metod firmy zatytułowany "Poważne naruszenia i manipulacje protokołu eksperymentalnego: jak Pfizer zdołał uzyskać zezwolenie FDA na wypadek sytuacji awaryjnej dla dzieci".
Artykuł ten wskazuje na niepokojące fakty, które podważają zamiar Pfizera, aby udowodnić bezpieczeństwo stosowania szczepionek u dzieci. Na przykład okazało się, że dzieci cierpiące na ciężką depresję nagle miały wcześniej istniejące schorzenia psychiczne, które powinny były wykluczyć z kohorty badawczej, a kryteria zgłaszania wydawały się być zaprojektowane w celu wykluczenia sygnałów zdarzeń niepożądanych.
Twórcy szczepionek od dawna eksperymentują z najbardziej bezbronnymi: sierotami, niepełnosprawnymi umysłowo i fizycznie, uchodźcami politycznymi i zubożałymi populacjami. Stanley Plotkin, który opatentował wiele szczepionek i jest nazywany "papieżem szczepionkowym", bronił się kiedyś, mówiąc, że niepełnosprawni ludzie są "ludźmi tylko w formie".
Pozbywanie się najsłabszych zawsze było praktykowane w imię dobra wspólnego. Nadszedł czas, aby wziąć odpowiedzialność i położyć kres tej barbarzyńskiej praktyce.
List polskich aktywistów i stowarzyszeń medycznych w sprawie badań lekarskich dzieci i niemowląt
Szanowny Panie lub Pani,
Zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się 2 października 2021 r. o godz. 12:00 w Sejmie RP.
Konferencja obejmie debatę medyczną i prawną na temat testowania produktów medycznych na dzieciach i bardzo małych niemowlętach. Ta konferencja jest apolityczna, a nie religijna. Organizowany jest przez polskie stowarzyszenia i fundacje takie jak Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, Izba Adwokacka Głos Wolności, stowarzyszenie Centrum Informacji Zdrowotnej Dobrostan oraz Fundacja Nowe Spektrum. Przedstawiciele parlamentu i rządu, a także głównych mediów zostali zaproszeni do biernego udziału w konferencji i pomocy społeczeństwu w zrozumieniu skali problemu.
Konferencja ta została zamówiona w kontekście teoretycznej i praktycznej analizy badań klinicznych z udziałem dzieci i niemowląt, ponieważ dzieci nie mogą wyrazić zgody na udział w badaniu biomedycznym, a zatem należy i należy podjąć dodatkowe środki ostrożności w celu ich ochrony. Uważamy, że obecnie tak nie jest.
Dlatego prosimy o pomoc w obronie polskich dzieci i dzieci w badaniach klinicznych na całym świecie. Dzieje się tak obecnie w co najmniej czterech krajach ze względu na dezinformację i poufne umowy narzucone przez Pfizera.
Od czerwca 2021 roku Pfizer prowadzi eksperymentalne badania na polskich dzieciach ze szczepionkami przeciwko Covid-19. Według naszej wiedzy badania te są prowadzone na zdrowych niemowlętach w wieku od 3 i 6 miesięcy do 11 roku życia.
Fakty te nie są znane polskiej opinii publicznej, ponieważ dokumenty Pfizera zawierają klauzulę "tajną". Nawet posłowi, który interweniował w tej sprawie, odmówiono dostępu do dokumentów, co stanowi wyraźne naruszenie polskiego prawa.
Wiadomo, że powyższe badania przeprowadza 8 ośrodków w Polsce, ale są to małe prywatne kliniki i prywatne ośrodki badań klinicznych, które nie wydają się być wyposażone do prowadzenia takich badań.
Niezależnie od tego, wiemy o innym centrum, które nie jest wymienione na stronie internetowej Pfizera. Rodzi to pytanie, czy istnieją inne nienazwane ośrodki w 4 krajach, w których Pfizer twierdzi, że te testy są przeprowadzane.
Z nieoficjalnych doniesień (jesteśmy w posiadaniu zapisów z lipca i sierpnia tego roku) wiemy, że dzieciom w wieku od 6 do 11 lat wstrzyknięto już produkt Pfizera, a dzieciom w wieku od 3 do 5 lat otrzymano co najmniej jedną dawkę.
Obecnie rekrutowane są dzieci w wieku od 6 miesięcy do 2 lat. Pfizer opublikował jednak na swojej oficjalnej stronie internetowej dokumenty z dnia 20.09.2021 r., w których twierdzi, że wyniki dla najmłodszej grupy spodziewane są do końca tego roku.
Sugeruje to, że badania w najmłodszej grupie rozpoczęły się w tym samym czasie, co w starszych grupach, ponieważ Pfizer twierdzi, że wyniki tych badań będą dostępne po sześciu miesiącach.
Szacuje się, że w Polsce można wstrzyknąć około 1000 dzieci.
Biorąc pod uwagę, jak szybko te dzieci zostały zrekrutowane do badania, uzasadnione jest podejrzenie, że pochodzą one z sierocińców i domów opieki, jak to już miało miejsce w przypadku badań z innymi szczepionkami. Zgodnie z polskim prawem w takich wyjątkowych przypadkach wymagana jest zgoda sądu, ale do tej pory nie byliśmy w stanie zlokalizować żadnych rozpraw sądowych, w których takie eksperymenty na dzieciach zostały zatwierdzone.
Zgodę na te badania na niemowlętach i małych dzieciach w Polsce udzielił Grzegorz Cessak, farmakolog i Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jest także członkiem Europejskiej Agencji Leków (EMA), co wydaje się stwarzać konflikt interesów.
Ponieważ Pfizer nie prowadził badań na zwierzętach ani badań na młodych zwierzętach (potomstwie), wydaje się, że polskie niemowlęta i najmłodsze dzieci są wykorzystywane jako pierwsze eksperymentalne "potomstwo".
Jeśli właściwe organy państwa polskiego nie podejmą działań, nie będziemy w stanie ustalić, ile z tych dzieci może umrzeć lub już doznało poważnych komplikacji zdrowotnych. Podawanie eksperymentalnej inżynierii genetycznej jest absolutną nowością w medycynie i jest definiowane jako badanie kliniczne fazy I i II/III u niemowląt i dzieci w wieku od 6 lat do 11 lat.
U dorosłych faza III nie jest jeszcze zakończona, ale zgłaszano liczne powikłania, w tym bardzo ciężkie problemy zakrzepowo-zatorowe, autoimmunologiczne i zapalne, a nawet zgony.
Informacje o podobnych powikłaniach i niefortunnych zgonach dotyczą również dzieci w wieku 12 lat i starszych.
Jesteśmy w posiadaniu nagrań audio ze wszystkich 8 ośrodków, które mogą służyć jako dowód w postępowaniu karnym. Obrazy te pokazują, że dzieci w wieku od 6 do 11 lat i prawdopodobnie od 3 do 5 lat zostały już wstrzyknięte.
Jednocześnie wydaje się, że podawanie szczepionek zostało zawieszone w najmłodszej grupie wiekowej od 6 miesięcy do 2 lat, ponieważ 22 lipca odbyło się nadzwyczajne spotkanie w celu podjęcia decyzji "co robić" (mogło to być spowodowane protestami ludzi z lokalnych organizacji wolnościowych w pobliżu tych ośrodków).
Po tym incydencie ogłoszono, że rekrutacja niemowląt i dzieci do 2 roku życia będzie kontynuowana i wznowiona na początku sierpnia.
Biorąc pod uwagę, jak wiele poważnych powikłań występuje po tych zastrzykach, w tym zgony u dorosłych i młodzieży, zastrzyki te stanowią znacznie większe zagrożenie dla życia i zdrowia tych dzieci niż sam Covid-19.
Dowiedz się więcej o badaniach firmy Pfizer
Pełna lista 101 ośrodków w 4 krajach (USA, Hiszpania, Finlandia i Polska) znajduje się tutaj.
Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i immunogenność kandydata na szczepionkę RNA przeciwko COVID-19 u zdrowych dzieci w wieku poniżej 12 lat
W poniedziałek, 20 września 2021 r., Pfizer ogłosił na swojej oficjalnej stronie internetowej wyniki tego, co powiedział, że było pierwszym kluczowym badaniem szczepionki COVID-19 u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Według Pfizera szczepionka była bezpieczna, dobrze tolerowana i wykazywała silne odpowiedzi przeciwciał neutralizujących u uczestników w wieku od 5 do 11 lat. Firma planuje jak najszybciej przekazać te dane fda, EMA i innym agencjom regulacyjnym na całym świecie.
Wyjaśnili również, że wyniki u dzieci w wieku poniżej 5 lat spodziewane są jeszcze w tym roku.
W odniesieniu do badania fazy 1/2/3 u dzieci
"W badaniu fazy 1/2/3 pierwotnie wzięło udział do 4 500 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 11 lat w Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Polsce i Hiszpanii z ponad 90 ośrodków badań klinicznych. Został zaprojektowany w celu zbadania bezpieczeństwa, tolerancji i immunogenności szczepionki Pfizer-BioNTech w schemacie dwudawkowym (w odstępie około 21 dni) w trzech grupach wiekowych: od 5 do 11 lat, od 2 do 5 lat i od 6 miesięcy do 2 lat.
Na podstawie części badania dotyczącej zwiększania dawki fazy 1, dzieci w wieku od 5 do 11 lat otrzymały dwie dawki po 10 μg każda, podczas gdy dzieci w wieku poniżej 5 lat otrzymały mniejszą dawkę 3 μg na wstrzyknięcie w badaniu fazy 2/3. W badaniu uczestniczyły dzieci z wcześniejszymi objawami zakażenia SARS-CoV-2 lub bez nich.
Pełne informacje można znaleźć tutaj.

Badania kliniczne w Polsce nad sześciomiesięcznymi dziećmi !
Szanowni Państwo, - zjednoczeni, możemy więcej..